Rogier Sparreboom


"Is de integratie klaar?

Nee, nog lang niet!"

Dit is de laatste Aon United Nieuwsbrief. Op zich goed nieuws, want daaruit blijkt dat de integratie een heel eind gevorderd is. Labels vallen onder Aon-vlag, de nieuwe teams zijn gevormd en collega’s raken steeds maar op elkaar ingespeeld, werkprocessen en systemen zijn geïntegreerd.


Is de integratie dan klaar? Nee, nog lang niet. Nog niet álle processen en systemen zijn geïntegreerd; nog niet iedereen ziet de Aon-omgeving bij het openen van de mail; er moet nog een gigantische hoeveelheid aan bestanden worden omgezet; we zijn al onze producten aan het ordenen; datacentra worden verhuisd en ook in sommige bedrijfsonderdelen moet nog veel gebeuren.

We beseffen ook goed dat het voor velen nog zoeken is hoe het allemaal werkt binnen (het nieuwe) Aon. Dat is heel begrijpelijk en daar gaan we de komende tijd dan ook aan werken.


Zo willen we de communicatie vanuit het management verbeteren zodat iedereen zich ook meer betrokken kán voelen bij de organisatie. Volgende week, op 24, 25 en 28 juni, hopen we jullie te ontvangen op tijdens de roadshows op verschillende locaties. Meer hierover lees je op pagina 9.


Ik spreek iedere dag collega’s die aan de verdere integratie werken. Wat mij dan steeds opvalt, is dat we ons allemaal goed realiseren waar we het voor doen: onze klanten. We bieden ze onze producten en diensten die wezenlijk bijdragen aan hun bedrijfsvoering en die de risico’s die ze lopen beperken. Zoals de ernstige gevolgen van een cyberaanval. Aon Cyber Solutions is het eerste grote, nieuwe product dat we onze corporate clients kunnen bieden dankzij de integratie en het samenvoegen van afdelingen.


Onze klanten raken meer en meer gewend aan het nieuwe Aon. Dat blijkt ook uit de revenue synergie van SME-cross selling. Die ligt mooi op schema, ook dankzij de zorgvuldigheid waarmee we onze klanten benaderen.

Om me heen kijkend, concludeer ik dat het ‘grove integratiewerk’ Aon-breed dan wel grotendeels gedaan is, maar we met elkaar nog heel wat werk te verzetten hebben. Wat daarvoor nodig is, verschilt per afdeling. Vandaar dat we afscheid nemen van deze speciale nieuwsbrief over de eerste fase van de integratie en starten met een personeelsmagazine voor iedereen binnen Aon in Nederland. Het eerste nummer ontvang je na de zomer in je mailbox.


Veel leesplezier,

Rogier Sparreboom