Michael Leijte

Cyberadvies dankzij slimme samenwerking

De dreiging van een cyberaanval wordt steeds reëler en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Aon zorgt ervoor dat directies van grote én kleine organisaties de cyberrisico’s kennen en de impact begrijpen. We helpen kwetsbaarheden binnen een organisatie bloot te leggen en hierop te acteren door bewuste keuzes te maken voor bescherming. Aon Cyber Solutions is het eerste grote, nieuwe product dat we onze corporate clients kunnen bieden dankzij de integratie.

De afdeling crisismanagement (COT) en Aon Cyber Solutions werken hiervoor nauw samen. “Een propositie ontwerpen vanuit meerdere disciplines maakt dit ook een voorbeeld van een Aon United-project”, zegt Michael Leijte. Als marketeer is hij verantwoordelijk voor de campagnes rondom cyber. “We richten ons in eerste instantie op de corporate clients. Zij hebben budget en capaciteit om cyberproblemen strategisch aan te pakken en beleid te integreren in bedrijfsprocessen. Maar er zijn steeds meer bedrijven binnen het SME-segment die ook geïnteresseerd zijn in onze diensten. Daarom hebben we onze producten zo doorontwikkeld, dat we ook deze doelgroep optimaal kunnen bedienen.”


Wachten of in actie komen?

Alleen beveiligen tegen een cyberincident is onvoldoende. Wil je als organisatie een cyberincident goed doorstaan, is een goede voorbereiding hierop essentieel. Dát is de boodschap die we via de verschillende campagnes duidelijk willen maken. “Vanuit het COT ontwikkelden we een programma dat een cyberaanval simuleert”,

gaat Michael verder. “Zo maken we bedrijven ervan bewust dat het beter is om nu al in actie te komen, in plaats van een aanval af te wachten. Want wat doe je bij een cyberaanval? Alle stekkers eruit om verdere schade te voorkomen? Misschien wis je dan alle sporen en is het ‘lek’ nooit meer te traceren…”


Meer dan verzekeren

“Als bedrijven zich bewust zijn van de risico’s, kunnen ze gerichter handelen. Verzekeringen bieden we aan vanuit Aon Cyber Solutions. Dit is overigens veel meer dan een zak geld die de schade vergoedt na een aanval. We hebben uitgebreide diensten daaromheen. Denk aan het Incident Respons Team, dat meteen ter plekke komt na een aanval. Deze IT’ers kunnen mogelijk verdere schade voorkomen. Ook bieden we hulp met crisiscommunicatie – hoe informeer je stakeholders over bijvoorbeeld een datalek? – en zijn er mogelijkheden voor juridische ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid.”


Afspraken met verzekeraars

Aon heeft op het gebied van cyberrisisco’s afspraken met drie verzekeraars. Michael: “Alle verzekeringen kunnen we in volmacht afsluiten. Dat zorgt voor snelheid richting de klant en dat kan weleens handig zijn bij cyberaanvallen…”