‘Revenue Synergy, lakmoesproef voor succesvolle integratie’

Het voormalige Aon, UMG en IAK en andere labels boden ieder afzonderlijk unieke producten aan die niet in de portefeuille van de andere integratiepartners zaten. Met het nieuwe Aon bieden we klanten nu een complementair productaanbod. Sterker, we spreken van revenue synergy, extra omzet als gevolg van een breder productaanbod aan meer klanten. Bas van der Tuyn, Manager Business Development and Propositions: “Onze hele organisatie groeit toe naar een staat van synergie.” Omgekeerd brengen IAK en UMG hun eigen onderscheidende productportfolio mee. Bas: ”Het volmachtbedrijf van IAK bracht bijvoorbeeld One Underwriting Health mee.”

Financiële dienstverlening

Op het vlak van financiële dienstverlening werkte UMG met onder andere financieel planners en voorlichters die presentaties gaven rondom pensioenen en arbeidsvoorwaarden. Deze diensten bood Aon vanuit Retirement & Investment op een andere wijze aan. “Nu integreren we deze services als één van de pijlers van het Aon Wellbeing concept en beantwoorden op deze wijze uitstekend aan de toenemende vraag van klanten naar heldere en persoonlijke financiële communicatie.”


Arbodienstverlening

Neem arbodienstverlening. Het voormalige Aon had dat product in zijn portefeuille, maar UMG en IAK niet. Bas: “Het is aan onze client managers om voormalige klanten van UMG en IAK arbodienstverlening aan te bieden. Met succes, ze weten het vertouwen van klanten te winnen. En dat gaat om omvangrijke contracten. Dat is revenue synergy ten voeten uit.”


Besparingsonderzoeken

Het product besparingsonderzoeken was ook nieuw in het eerste jaar van de integratie. Bas:”Op basis van no cure no

pay boden we klanten aan om onderzoek te doen in hun boekhouding om te bekijken of ze sociale premies te veel hebben betaald of recht hebben op subsidies of andersoortige kortingen. Dat gaf goede resultaten. Tegelijk was het een vorm van ’laaghangend fruit eerst plukken’: activiteiten die we makkelijk en snel konden aanbieden.


WIA-casemanagement

Synergie is nu meer gekoppeld aan duurzame klantenbinding. Zo gaat het bij arbodienstverlening om advies op strategisch niveau, gericht op de lange termijn. Bas: ”We verschuiven ons productaanbod van eenvoudig realiseerbare, eenmalige producten naar meer adviesgevoelige producten. WIA-casemanagement illustreert deze ontwikkeling, hierbij helpen we werkgevers met advies over complexe verzuimcasuïstiek. Daarmee versterken we onze positie bij de klant.”


Synergiedoelstellingen

Bas merkt op dat Aon de synergiedoelstellingen bij Health & Benefits lijkt te gaan realiseren: “Synergie krijgt steeds meer vorm. Klanten landen steeds beter in de organisatie, collega’s zitten meer en meer op hun plek. Pas nu gaan we echt de diepte in met nieuwe klanten. Synergie begint bij de klant aan tafel. Een succesvolle synergie zie ik als de lakmoesproef voor een geslaagde integratie.”