Online een verzekering afsluiten? Een kind doet de was. Maar achter deze eenvoudige handelingen schuilt een vernuftig digitaal systeem. Met de ontwikkeling van het Client Facing Platform maakt Aon zich klaar voor de klantbediening van de toekomst, real time en gepersonaliseerd. Het nieuwe platform vervangt in de komende jaren de bestaande uiteenlopende systemen van respectievelijk UMG, IAK en het oude Aon. Programmamanager Sebastiaan van der Veeken: “Personaliseren en digitaliseren is noodzakelijk om te overleven in de huidige markt.”


Het eigentijdse e-commerce systeem Sitecore is de basis van het Client Facing Platform. Primaire winst is een schat aan informatie over het gedrag van de websitebezoeker. Daarnaast werken vier Agile-teams gedreven aan de ontwikkeling van respectievelijk nieuwe Mijn-omgevingen voor particuliere en zakelijke klanten, sales funnels, afzonderlijke websites, en een nieuwe health-omgeving.


De beste producten gebundeld

Efficiëntie is het sleutelwoord. Sebastiaan: “Drie totaal verschillende klantomgevingen functioneren nu nog naast elkaar, dat is inefficiënt. Het overkoepelende Client Facing Platform ontwikkelen we als een vierde parallelspoor op de achtergrond.

De beste producten (doelproducten) uit de bestaande omgevingen plaatsen we geleidelijk op het platform.

Na oplevering volgt een transitieperiode van een ongeveer een jaar om over te gaan naar het nieuwe productaanbod. Daarna verdwijnen de bestaande omgevingen.”


Standaardisatie en maatwerk tegelijk

Wat de klant daarvan gaat merken? Heel veel, en dan in positieve zin, zegt Sebastiaan. “De klant zit straks achter de knoppen. Verzekeringen afsluiten doet hij of zij real time, met direct resultaat. En dat alles in een gepersonaliseerde omgeving met visueel aantrekkelijke Aon lay-out. We combineren standaarden uit de markt met maatwerk waar we het verschil kunnen maken, ook daar profiteert de klant. Ook de adviseur gaat binnen het nieuwe platform werken, zo waarborgen we ook de vertrouwde telefonische dienstverlening.”


Kloppend hart van Affinity

Een heldere fasering biedt de Agile-teams houvast. In de zomer leveren we het platform voor Particulieren op, dat we doorontwikkelen tot het einde van het jaar. In het derde kwartaal volgt ook de functionaliteit voor Zorg, nog voor het nieuwe zorgseizoen. En parallel aan deze ontwikkeling bouwen we ook de functionaliteit voor Zakelijk. Sebastiaan: “Tot het eind van het jaar loopt het project. Maar de Agile-teams gaan door, als het kloppend hart van Affinity. De ontwikkeling besteden we niet uit, het is een kerncompetentie van ons bedrijf. Zo garanderen we de benodigde flexibiliteit voor continuïteit om een sterke speler te blijven in een uitdagende markt.”


Client Facing Platform:
de klantbediening van de toekomst

Sebastiaan van der Veeken